Innovatietraineeship in uw bedrijf?

Een talentvolle young professional die na het afronden van zijn of haar opleiding voor u komt werken, maar nog wel wordt begeleid vanuit een hogeschool. En die ook nog eens binnen een netwerk van andere trainees kennis deelt, ophaalt en toepast. Dordrecht Academy participeert samen met Hogeschool Rotterdam in het programma ‘Innovatietraineeship’ van SIA. Een duurzame samenwerking om innovatie en talent bereikbaar te maken voor het MKB was nog nooit zo dichtbij. Doet u mee?

Innovatie en talent

Sjoerd Vollebregt, voorzitter Economic Deve- lopment Board Drechtsteden: “De afgelopen tijd is gebleken dat voor bedrijven in de regio twee begrippen onlosmakelijk met elkaar zijn verbon- den: innovatie en talent. De huidige generatie talenten gaat de innovatie binnen uw bedrijf aanjagen. Door dat samen met anderen te doen, wordt de slagkracht veel groter. Het innovatie- traineeship brengt die samenwerking op gang.”

Hoe werkt het innovatietraineeship?

Door het innovatietraineeship komt uw bedrijf in contact met de talentvolle medewerker van de toekomst. Die volgt op dat moment nog een studie, en gaat, na een stevige selectieprocedure, onder begeleiding vanuit het innovatietraineeshipprogramma bij uw bedrijf een afstudeer-opdracht vervullen. Het innovatietraineeship zorgt er in die fase voor dat de afstudeerstudent wordt begeleid en zijn of haar kennis deelt, verbreedt of verder ontwikkelt met andere deelnemers aan het programma (in een onder- zoeksgroep). Maar ook na het afstuderen – als de young professional bij u in dienst is – biedt het innovatietraineeship grote meerwaarde. De begeleiding vanuit de hogeschool en de samenwerking in de onderzoeksgroep gaan dan door.

Het innovatietraineeship voor uw bedrijf

Met één trainee haalt u een schat aan kennis en innovatiekracht in huis. Denk bijvoorbeeld aan de volgende voordelen:

• U stelt een innovatievraag op in gezamenlijkheid met onderzoekers en andere bedrijven
• U krijgt een innovatieplan met de hulp van onderzoekers

• Uw trainee is gemotiveerd en draagt daadwerkelijk bij aan de innovatie in uw bedrijf
• Wetenschappelijke begeleiding van de trainee door de hogeschool bij het uitvoeren van het onderzoek tijdens de stage én als trainee

• Door het traineeprogramma ontwikkelt de innovatietrainee ook andere bedrijfsvaardigheden

Nog plaatsen beschikbaar!

Er zijn nog plaatsen vrij voor bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met Danielle Stolk, via danielle.stolk@hogeronderwijsdrechtsteden.nl

Het innovatietraineeship vindt plaats in samenwerking met Hogeschool Rotterdam.