Internet of Environments

Stikstof, CO2, fijnstof, in het nieuws wordt dagelijks over deze bedreigingen van onze leefomgeving bericht. Er is constant ophef over nieuwe wetten en maatregelen en de effectiviteit ervan. Aan de bron van deze verregaande beslissingen ligt data. En de kwaliteit en bruikbaarheid van deze data wordt weer bepaald door metingen. Hierom hebben een aantal regionale bedrijven samen met IBM de handen ineen geslagen. Het initiatief Internet of Environments heeft voor fase 2 nog 5 plaatsen over voor bedrijven die mee willen helpen. 

Het doel: betere metingen > betere data > effectievere maatregelen 

Het doel van Internet of Environments is om te onderzoeken hoe omgevingsinformatie preciezer en betrouwbaar gemeten, gedeeld en tot waarde gemaakt kan worden ten behoeve van leefklimaat en gezondheid.

Omgevingsinformatie is een belangrijke informatiebron voor maatschappelijke domeinen zoals beleid, wetgeving, belasting en investeringen. De data wordt immers gebruikt om ontwikkelingen te volgen, verbanden bloot te leggen en patronen aan te tonen. Niet zelden leidt een nieuwe maatregel tot veel discussie over de effectiviteit ervan. Met betere metingen kan er een gerichter beleid worden gevoerd zodat het halen van klimaatdoelen met zo min mogelijk impact voor betrokken bedrijven en instanties gebeurt. 

Waarom meedoen met Internet of Environments?

Dankzij de samenwerking van IBM met regionale bedrijven zoals Vitrumnet, Trivire, FactorylabV-ID en Digital Mainport is de regio Drechtsteden aangewezen als eerste regio voor deze verbeterslag in dataverzameling. Met de plaatsing van een sensor op het dak van uw locatie kan uw bedrijf in no-time bijdragen.

Deze fijnstof sensor is ontworpen en geproduceerd in onze regio door Factorylab uit Zwijndrecht.   

Bedrijven die zich aansluiten als partner van IoE werken mee aan betere fijnstofmetingen voor preciezere data. Dit heeft als doel het effectiever inzetten van maatregelen ten behoeve van een gezondere leefomgeving. De regio Drechtsteden heeft een voortrekkersrol voor het masterplan voor een landelijke uitrol van sensoren.   

Als pionier in dit initiatief wordt uw bedrijf gepresenteerd als official partner in uitingen van de media campagne rond Internet of Environments. IoE is één van de paradepaardjes van IBM’s wereldwijde Circular Data Economy Network initiatief, waarmee wordt gestreefd naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan een beter klimaat.

Ook in regionale media uitingen, van bijvoorbeeld Werkgevers Drechtsteden en Economic Development Board, zullen de aangesloten partners aandacht krijgen.

Nog 5 plaatsen beschikbaar

Eind januari 2020 eindigt de tweede fase van het project. Er is nog plaats voor maximaal 5 meetlocaties in de regio!

Overweegt u een plekje op het dak van uw pand beschikbaar te stellen als meetlocatie en wilt u informeren naar de kosten voor deelname, neem dan nu contact op via service@v-id.org .

Voor meer informatie over Internet of Environments kijkt u op http://www.internetofenvironments.org