Medewerkers met geldzorgen

Dit is voor veel werkgevers een actueel onderwerp. Een groot aantal werknemers leeft in armoede. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers, werknemers met financiƫle problemen of schulden in dienst heeft. Dit leidt vaak tot lichamelijke n psychische klachten, lagere productiviteit en een hoger verzuim.

Werkgevers willen graag een actieve bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen, maar kennen de effectieve routes niet altijd.

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een uitgebreid dienstenaanbod voor werkenden met (risico op) geldproblemen. Heeft u als werkgever vragen over dit onderwerp of wilt u weten wat we mogelijk voor uw werknemers kunnen betekenen? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Onze adviseurs kunnen de vragen beoordelen en u of de werknemer in contact brengen met de juiste afdeling. Onze adviseurs zijn bereikbaar via 078-770 8770 of via baanbrekend@drechtsteden.nl

Het is belangrijk om dit soort problemen tijdig te bespreken en hulp aan te reiken. Het Nibud heeft een set hulpmiddelen ontwikkeld die professionals helpen om het gesprek aan te gaan met mensen bij wie geldproblemen dreigen. De gesprekshandreiking geeft handvatten om het gesprek aan te gaan en waar nodig door te verwijzen naar verdere hulp. De signaalkaart bevat een lijst met signalen die kunnen duiden op geldproblemen. In de bijlage vindt u deze 2 handige documenten.